LEDIGE STILLINGER

Vi søker plan- og produksjonssjef

Plan- og produksjonssjef er ansvarlig for helhetlig utarbeidelse og oppfølging av produksjon og planlegging av Operaen i Kristiansund sine store og små produksjoner og lede vår produksjonsavdeling.

 

ARBEIDSOPPGAVER

 • Utarbeide langsiktige planer for OIK inkludert årsplaner, produksjonsplaner og arbeids-/prøveplaner
 • Detaljert planlegging og prosjektledelse av OIK’s arrangement og forestillinger
 • Budsjettering og løpende kostnadskontroll av prosjekter
 • Kontakt med innleide designere
 • Innhenting av anbud, innkjøp og kontakt med underleverandører
 • Engasjement, oppfølging og styring av personell i produksjonsavdelingen
 • Oppfølging og rekruttering av, samt samarbeid med frivillige innenfor produksjonsavdelingens ansvarsområde
 • Fram mot ordinær drift i Normoria ha ansvar for oppfølging av deler av prosjektet på vegne av OIK, med hovedfokus på scene og teknikk og utvikle og ta i bruk av felles HMS-rutiner

KVALIFIKASJONSKRAV

 • bør ha evne til teamjobbing og ha gode samarbeidsegenskaper
 • relevant ledererfaring, og erfaring fra arbeid med tariff, lov og avtaleverk er en fordel
 • erfaring fra scenekunstproduksjon
 • god IT-kompetanse og evne til selvstendig og systematisk arbeid

Dette er en nyopprettet stilling og vil inngå som en del av ledergruppa i Operaen i Kristiansund. Funskjonsbeskrivelsen er ikke uttømmende og vil være under løpende vurdering i samsvar med OiKs behov. Operaen i Kristiansund ønsker å drive sin virksomhet med stor fleksibilitet og ønsker at dette gjenspeiles i organisasjonen.

Operaen i Kristiansund er en sterk merkevare i regionen, og mange er engasjert i og stolte av det vi gjør. Du vil jobbe og samarbeide med Operaens profesjonelle ansatte, innleide scenekunstnere, og vårt store frivillige nettverk. Stillingen gir deg stor grad av frihet og fleksibilitet, samtidig som kravene til synlige resultater vil være store.

Adresse

Fosnagata 13

6509 Kristiansund

Norge

Telefon billettkontor: 715 89 999

Se i Google Maps

Generalsponsor

Hovedsponsorer

Barn og ungesponsor

Offentlige bidragsytere