Opera på Biblioteket

Fredag 4. februar kl. 12.00

MUSIKALSK REISE LANGS
KYSTPILGRIMSLEIA

Mange kjenner til Alf Ekholms virke som storbanddirigent og musikklærer men her kan vi bli kjent med ham som idéskaper, komponist og historieforteller. Han tar oss med på en musikalsk reise med nyskrevet musikk basert på Nordmørske folketoner og kulturskatten på Kvernes.

Fredag 11. februar kl. 12.00

DEI SOM FER               

TEATRET VÅRT BESØKER OPERAFESTUKENE
Dei som fer er årets gjesteforestilling fra Teatret Vårt og på biblioteket kan du bli bedre kjent med stykket og musikalske operainnslag hører også med. Dei som fer er eit unikt samarbeid mellom forfattaren Mette Karlsvik frå Frei og Arne Lygre, der dei har fletta saman tekstane Eg byrjar og Jeg forsvinner til ei storslagen framsyning og ei nær og kjenslevar forteljing. Korleis blir menneskelege relasjonar påverka av elementa i naturen rundt oss? Og korleis påverkar menneska naturen – og kvarandre?

Fredag 18. februar kl. 12.00

GJENREISNINGSBYEN
KRISTIANSUND

– EN HOLMGANG MELLOM TRADISJON OG MODERNISME.
Bygningsantikvar Christ Allan Sylthe, ansatt i fylkeskulturavdelinga sin kulturarvseksjon forteller om gjenreisningsbyen Kristiansund. Følg med på våre hjemmesider www.oik.no for mer informasjon!

Opera på biblioteket

Festiviteten

}

1 time

Gratis

Adresse

Fosnagata 13

6509 Kristiansund

Norge

Telefon billettkontor: 715 89 999

Se i Google Maps

Generalsponsor

Hovedsponsorer

Barn og ungesponsor

Offentlige bidragsytere