Beethoven på biblioteket

Beethoven på biblioteket

Beethoven på biblioteket Per Dahl vil se på hvordan Beethoven representerer et stort skille i vår musikkhistorie. Deretter ta utgangspunkt i Beethoven som den første frie kunstner og som ideal for romantikkens forestilling om kunstnergeniet og kommentere hvordan...